Vi Erbjuder olika typer utav finansieringslösningar genom Wasa kredit


Finansiering:
Skräddarsydda finansiella lösningar för att driva framtidens företagsmodeller
Automatisering och digitalisering ändrar snabbt hur vi bedriver affärsverksamhet och hur vi lever.
Wasa stöder dina teknologirelaterade investeringar genom att erbjuda en mängd olika finansieringslösningar.
Vi kombinerar dessa lösningar med framstående teknisk know-how för att se till att din nästa företagsinvestering förstärker din konkurrenskraft, genererar större värde och ger en stark grund för tillväxt.

Leasing: Att nyttja utan att köpa
Leasing och hyra är en utbredd och fördelaktig form av finansiering av maskiner och utrustningar.
Leasing används främst av företag som vill ha en låg månadskostnad för användandet av utrustningen men vill överta ägandet efter leasingtidens slut.
Leasing har alltid ett restvärde. När leasingtiden är slut (vanligtvis 24-72 månader) äger kunden rätt att anvisa köpare till utrustningen för samma belopp som restvärdet.
Vanligtvis anvisar de sig själva som köpare.

Hyra: Ett enkelt sätt att hålla maskinparken modern
Hyresalternativ väljs av dig som vill ha en flexibelt finansiering och inte är intresserad av att äga utrustningen.
Efter hyrestiden (24-72 månader beroende av utrustning) kan du välja att antingen förlänga hyran eller att lämna tillbaka utrustningen

Kontakta oss för mer information:
Läs mer om Wasa kredit och deras finansieringslösningar