Märke:Homag
Typ:Edgeteq S-380
Optimat KDF 650C
Maskin nr:0-261-23-1285
År:2019

Enkelsidig kantlistmaskin för bearbetning av raka arbetsstyckekanter.
Kantlistning och efterbearbetning av olika kantlistmaterial, i genommatning längs och tvärs.
Maskinen har returbane system Homag Loopteq O-300 (TFU140/R/25/10/055).

Fogfräsaggregat
Listmagasin
Smältenhet och påföringsenhet QA 65 N för manuell eller automatisk limpåfyllning
Air tec aggregatet är integrerat i maskinens styrning.
Kapaggregat 
-Påläggningsaggregat antistatisk lösning
Flerstegsfräsaggregat
– För fräsning av övre och undre överstående listmaterial.
Multifunktionsformfräsaggregat 
– För formfräsning av kantöverhäng över/under samt hörn kopiering av fram- och bakkant.
Flerstegs sickelaggregat MZ40
– För fasning eller avrundning av förfräsning av plastlister, vertikal och horisontal tastande.
Limfogsickling
– För borttagning av limrester i området runt limfogen
Rengöringsmedel arbetsstycke
-Sprayanordning för påläggning av rengöringsmedel på ovan och undersidan.
– För rengöring avlägsning av släppningsmedel och limrester.
Putsaggregat 2 motorer
För behandling av kantlister på över och undersidan.
Elskåp inkl. skåpskomponenter installerade enligt Euronorm EN 60204.
Homag gruppens styrsystem power Touch 21,5
–Betjäningscentral med full HD multitouch display i bredbildsformat
Behållare för sickelspån
Språkval svenska
Bildskärmstext för maskinbetjäning på svenska
Dokumentation på datamedia (PDF-format)
Homag retursystem för plattformiga arbetsstycken.
Homag Loopteq O-300 (TFU140/R/25/10/055)
-Returtransportören möjliggör enmans betjäning av enkelsidiga kantlistningsmaskiner.
4 sidig bearbetning:
Certifiering:
Maskin med CE märkning enl. EG maskinriktlinjer 2006/42/EG
Maskinlängd: 6060 mm
Arbetshöjd 950 mm

 

 

Pris: begär offert