Hög vakuum anläggning
Märke:Nederman
Vakumm aggregat typ:VAC 20-1500 ASC
Art no:40102441
Ser.No:301163
Year:2008
Filter/Cyklon typ: Flex Filter
ArtNo:40118601
SerNo:21869
Year 2008
Styrutrustning typ:High vacuum starter

Ett vakuumsystem kan betjäna många arbetsstationer på en arbetsplats,
hålla fabriken/arbetsplatsen ren och hygienisk och bidraga till en bättre arbetsmiljö
till en låg driftkostnad.

Exempel på användningsområden är:
-Utsug av ex.slip och putsdamm
-Utsug av svetsrök
-Fabriksstädning av golv, ventilationssystem, arbetsbänkar, filter mm.
-Enkel att installera
-Låg ljudnivå
-Låg driftskostnad

Tekniska data:
Vac 20
Max vakuum -20,1 (80) kPa (in.W.G.)
Specificerad kapacitét 1500/-20 (883/80) m3/h/kPa (cfm/in.W.G.)
Max flöde 2300 (1354) m3/h (cfm)
Motor 22 kw, Strarter w22YD, 400 volt, 50 Hz
Ljudnivå, ISO 11201 66db (A)

FlexFilter modulen/spånsugen
Här filtreras det inkommande dammet/rökgaserna
genom filterslangar. De lätta dammpartiklarna följer med
luften uppåt och fastnar på filterslangarnas utsida.
Rensning sker med luftstötar som genereras via anläggningens eget vacuum.
Det större damm/smuts partiklarna faller ned i uppsamlingskontainern.

Med anläggningen medföljer rör, slangar, väggfästen, elektropneumatiska spjäll
städutrustning mm.

Lager nr:104148JN

Pris: Begär offert

För order & info:

Växel: 0583-770890 Mail
Hans: 0583-770891 Mail
Mattias: 0583-770892 Mail