Befuktnings anläggning
Modell:Swed-Fog
Typ:Air Fog

SIBE SWED-FOG® LFV dyssystem är ett luftbefuktningssystem, vilket finner sitt användningsområde inom all industriell verksamhet där en kontrollerad och konstant luftfuktighet är nödvändig.

SIBE SWED-FOG® dysa LFV är självrensande genom inbyggd rensnål, rensintervall kan justeras genom ett tidrelä som finns i alla reglercentraler. Dysan arbetar genom vakuumprincipen (injektorverkan) d.v.s. när dysan förses med tryckluft skapas ett undertryck som öppnar vakuumventilen LF-VV och rätt mängd vatten sugs upp till dysan.

Denna sugprincip är en säkerhetsfunktion genom att dysan endast förses med vatten då tryckluft matas till dysan. På detta sätt kan inget okontrollerat vattenflöde eller läckage uppstå. Genom tryckluftens försorg finfördelas vattnet till en mycket fin aerosol, dvs en fuktdimma, så fin att utfällning undvikes.

Genom att vatten och tryckluft ej blandas i dysan, utan först när såväl vattnet som luften lämnat dysmynningen, elimineras all risk för beläggningar av kalk, bakterieodlingar etc. LFV finns i singelutförande, kompakt eller takenhets utförande.

Dyser med elskåp
4 skåp med 3 dyser i varje

Lager nr:9910BXL

Pris: 25000 SEK

För order & info:

Växel: 0583-770890 Mail
Hans: 0583-770891 Mail
Mattias: 0583-770892 Mail