Byggsåg
Modell Gjerde
Typ:1603
Nr:0673

Byggsåg i bra bruksskick med rullbanor.
Klyva, kapa, gersåga mm

Tekn data:
Klinga max 400 mm
Max såghöjd 135mm
Ställbar 90-45 grader
Motor 400 volt 4600 w
Inmatningsbana 2meter
Utmatningsbana 2 meter

Lager nr:103647

Pris: 11500 SEK